Kasy Fiskalne ONLINE
Fiskalizacja 2021

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r. wynika, iż prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r dla następujących branż świadczących usługi:

- fryzjerskie,
- kosmetyczne i kosmetologiczne,
- budowlane,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawniczych,
- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Oznacza to, że od 1 lipca 2021 powyższe branże zobligowane są do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ONLINE.

Kasy Fiskalne
Obowiązek

Obecnie limity zwalniające z obowiązku stosowania kas fisklanych wynoszą:
Dla podatników rozpoczynających działalność, limit jest określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas. Przykładowo - podatnik rozpoczyna działalność 1 stycznia, limit wyniesie
20 000zł, natomiast jeśli rozpocznie działaność w polowie roku limit zmniejszy się do 10 000zł. Osiągnięcie granicy przychodu wynikającego z w/w zależności obliguje do wprowadzenia kasy rejestrującej. Dla podmiotów kontynuujących dziłaność gospodarczą
- 20 000zł. Po osiągnięciu tej granicy podatnik ma 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.
Od 1 marca 2015 zostało uchylone zwolnienie przedmiotowe dla lekarzy, prawników (z wyjątkiem notariuszy), warsztatów samochodowych, fryzjerów i kosmetyczek.
Wg planów Ministerstwa Finansów w roku 2019 rozpocznie się wdrażanie systemu fiskalnego ON-LINE co oznanczać będzie sukcesywną wymianę urządzeń fiskalnych na spełniające kryteria nowych wymogów.
PARTNERZY
KONTAKT:

INTERMEDIA Maciej Ziobro
82-300 Elbląg
tel. 501 72 61 99
e-mail: kasy@intermedia.elblag.pl
gg: 96470

Opracowanie strony: INTERMEDIA