Kasy Fiskalne
ONLINE

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online obowiązuje dla następujących branż świadczących usługi:

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
- sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
- usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
- sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu,
- fryzjerskie,
- kosmetyczne i kosmetologiczne,
- budowlane,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawniczych,
- związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.


Od 1 stycznia 2023 w sprzedaży pozostaną wyłącznie kasy fiskalne online. Oznacza to, że po zapełnieniu pamięci fiskalnej w dotychczas pracujących urządzeniach, podatnik zobowiązany będzie do zakupu i wdrożenia kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej ONLINE.

Terminale płatnicze
Polska Bezgotówkowa

W dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Fundacji przyjęła nowe przepisy dotyczące funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa.

Okres dofinansowania z Programu akceptantów ulega skróceniu - obejmie 5 miesięcy korzystania z terminala płatniczego i transakcje do wartości 42 000 zł brutto terminal. W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy koszty korzystania z terminala płatniczego będą ponoszone przez klienta, zgodnie z podpisaną umową.

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 wprowadzony został obowiązek przyjmowania przez podatników posiadających kasy fiskalne zapłaty za towar lub usługi za pośrednictwem instrumentu płatniczego czyli np. elektronicznie lub za pomocą kart płatniczych, natomiast do końca 2024 przedsiębiorca posiadający kasę fiskalną online i wykorzystujący terminal płatniczy, będzie zobowiązany do integracji tego terminala z kasą online. Za niespełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł.

Kasy Fiskalne
Obowiązek

Obecnie limity zwalniające z obowiązku stosowania kas fisklanych wynoszą:
Dla podatników rozpoczynających działalność, limit jest określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas. Przykładowo - podatnik rozpoczyna działalność 1 stycznia, limit wyniesie
20 000zł, natomiast jeśli rozpocznie działaność w polowie roku limit zmniejszy się do 10 000zł. Osiągnięcie granicy przychodu wynikającego z w/w zależności obliguje do wprowadzenia kasy rejestrującej. Dla podmiotów kontynuujących dziłaność gospodarczą
- 20 000zł. Po osiągnięciu tej granicy podatnik ma 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.
PARTNERZY
KONTAKT:

INTERMEDIA Maciej Ziobro
82-300 Elbląg
tel. 501 72 61 99
e-mail: kasy@intermedia.elblag.pl
gg: 96470

Opracowanie strony: INTERMEDIA